Kateheza za prvopričesnike

ŽUPNA KATEHEZA 23.01. 2021. dvorana župnog dvora

09:00 PRVOPRIČESNICI- 3 razredi područnih škola Mirkovec, Sekirišće, Donja Šemnica