Provedba mjera zaštite kapele Blažene Djevice Marije u Klupcima Začretskim

OSNOVNE INFORMACIJE O PROJEKTU:

Nositelj projekta: Župa Uzvišenja Svetog Križa

Naziv projekta: Provedba mjera zaštite kapele Blažene Djevice Marije u Klupcima Začretskim

Fond: Fond solidarnosti Europske unije

Ukupna vrijednost projekta: 238.920,49 EUR

EU sufinanciranje: 238.920,49 EUR (100%) 100% sredstva Europske unije

Razdoblje provedbe projekta: 16.03.2023. – 30.06.2023.

              Projekt je sufinancirala Europska unija iz Fonda solidarnosti (FSEU)

Zašto realiziramo upravo ovaj projekt?

Predmet projekta je cjelovita obnova KAPELE BLAŽENE DJEVICE MARIJE U KLUPCIMA ZAČRETSKIM koja je oštećena u potresu u prosincu 2020. god., ali i serijom dodatnih potresa.  Kapela Blažene Djevice Marije u Klupcima Začretskim, Klupci 96, k.č.br. 1202, k.o. Vrtnjakovec, zaštićeno je kulturno dobro čija su svojstva utvrđena Rješenjem Ministarstva kulture, Klasa: UP/I-612-08/05-06/1014, od 18. srpnja 2005. god., te je upisana u Registar kulturnih dobara Republike Hrvatske – Listu zaštićenih kulturnih dobara pod brojem Z-2233. Crkva je izgrađena kao jednobrodna dvotravejna sa svetištem okrenutom prema jugu. U potresima najviše su stradale sakralne građevine koje karakteriziraju prostori velikih raspona i neujednačenosti horizontalne i vertikalne dispozicije prostora te krutosti konstrukcije i materijala, te imaju minimalnu razinu potresne otpornosti, čak ako su i obnovljene ili poboljšane u novije vrijeme i dalje nisu pouzdane kod potresa razornijih magnituda.  Svrha projekta je izvođenje radova osiguranja i stabiliziranja kapele BDM kao mjere zaštite i očuvanja, te cjelovita obnova kapele koja podrazumijeva očuvanje svojstava kulturnog dobra, sanaciju štete od potresa, ojačanje konstrukcije i prilagodbu suvremenim uvjetima korištenja. Potrebno je izvršiti konstrukcijsku obnovu i sanirati štetu nastalu nakon potresa, kako bi se spriječilo daljnja oštećenja građevine i moguće nezgode kod budućih potresa.

Crkva je samostalna građevina čiji su zidovi zidani uglavnom opekom i kombinacijom kamena i opeke u vapnenom mortu. Stropovi su svodovi oslonjeni na nosive zidove i lukove, a otvori iznad prozora su izvedeni kao zidani lukovi. Krovište je drveno s pokrovom od glinenog crijepa. Donji dio tornja je zidan, a završni dio, kao i kupola tornja su izvedeni od drvene konstrukcije, te su obloženi limom. Nalazom, kojeg je izradio ovlašteni inženjer građevine,  identificirana su oštećenja koja su nastala uslijed serije potresa koji su se događali u prosincu 2020. godine. Na temeljima i nosivim zidovima prisutne su pukotine od 2,0 do 3,0 mm. Drveni, završni dio tornja sa križem je nakrivljen, te postoji opasnost od urušavanja. Uočene su pukotine na svodovima i lukovima na koje se oslanjaju svodovi u glavnoj lađi crkve. Vidljive su pukotine na lukovima iznad svih otvora, a pokrov od biber crijepa je deformiran, te je potrebno cjelovito prekrivanje. Potrebno je izvesti mjere zaštite kulturnog dobra s ciljem očuvanju svojstava kulturnog dobra, sanacije štete od potresa, ojačanja konstrukcije, prilagodbe suvremenim uvjetima korištenja, te sprječavanju nezgoda i daljnjih oštećenja kako bi se povećala statička otpornost građevine i povećala sigurnost vjernika tijekom obreda.

Cilj projekta: Provedba mjera zaštite kapele Blažene Djevice Marije u Klupcima Začretskim

Aktivnosti projekta:

  1. Provedba mjera zaštite kulturne baštine – izvođenje radova obnove
  2. Upravljanje projektom i administracija

Rezultati projekta: Provedene mjere zaštite kapele Blažene Djevice Marije u Klupcima Začretskim

Aktualne informacije i događanja mogu se pratiti na web stranici https://www.zupa-svkrizzacretje.hr/

Za više informacija o EU fondovima: https://mzo.gov.hr/istaknute-teme/eu-fondovi/fond-solidarnosti-europske-unije/4160

Sadržaj ovih informacija isključiva je odgovornost Župe Uzvišenja Svetog Križa