Kategorija: Ženidba

  • O zaručničkom tečaju

    Poštovani zaručnici, ZARUČNIČKI TEČAJ je prije svega »Crkvena priprava na crkveni brak«, namijenjena onima koji su članovi Crkve, dakle vjernici. Zaručnički tečajevi se u Zagrebačkoj nadbiskupiji održavaju kao oblik bliže…