Naslovnica

__________________________________________________________________________

Zaručnički tečaj u  2017. g. 

7. – 10. rujna 2017. u 19.30 – pastoralna dvorana – Župa Uzvišenja Svetog Križa, Trg hrvatske kraljice Jelene 3, Sveti Križ Začretje, tel. 049/227-909

prijave na link  http://obitelj.zg-nadbiskupija.hr/prijavnica/  

 ____________________________________________________________________

MISAO IZ EVANĐELJA DANA

Dozva dvanaestoricu svojih učenika i posla ih.

XI. tjedan kroz godinu

Nedjelja, 18. 6. 2017.

JEDANAESTA NEDJELJA KROZ GODINU

ČITANJA:
Izl 19,2-6a; Ps 100,2.3.5; Rim 5,6-11; Mt 9,36 – 10,8

BOJA LITURGIJSKOG RUHA:
zelena

IMENDANI:
Marcel, Paula, Ljubo, Amando, Elizabeta, Ozana, Ljubomir

 

 

Mt 9,36 – 10,8

Dozva dvanaestoricu svojih učenika i posla ih.

 

Čitanje svetog Evanđelja po Mateju

U ono vrijeme: Kad Isus ugleda mnoštvo, sažali mu se nad njim jer bijahu izmučeni i ophrvani kao ovce bez pastira. Tada reče svojim učenicima: »Žetve je mnogo, a radnika malo. Molite dakle gospodara žetve da pošalje radnike u žetvu svoju.« Dozva dvanaestoricu svojih učenika i dade im vlast nad nečistim dusima: da ih izgone i da liječe svaku bolest i svaku nemoć.

A ovo su imena dvanaestorice apostola: prvi Šimun, zvani Petar, i Andrija, brat njegov; i Jakov, sin Zebedejev, i Ivan, brat njegov; Filip i Bartolomej; Toma i Matej carinik; Jakov Alfejev i Tadej; Šimun Kananaj i Juda Iškariotski, koji ga izda.

Tu dvanaestoricu posla Isus uputivši ih: »K poganima ne idite i ni u koji samarijski grad ne ulazite! Pođite radije k izgubljenim ovcama doma Izraelova! Putom propovijedajte: ’Približilo se kraljevstvo nebesko!’ Bolesne liječite, mrtve uskrisujte, gubave čistite, zloduhe izgonite! Besplatno primiste, besplatno dajte!«

Riječ Gospodnja.


 

OBAVIJESTI

 

 • KIP MAJKE BOŽJE 18. lipanj 2017. preuzimaju ovi molitelji: Jadranka Jug; Ivanka Elčić; Marija Belošević; Božena Novaković; Vesna Mirt; nakana – za naše očeve da budu uzor svojoj djeci!

 

 • OBITELJSKI DAR Poticaj da se daruje za crkvene potrebe!

Svaki dar je od velike pomoć i Bogu je drag!

 

 • PASTORALNE AKTIVNOSTI
 • u dogovoru sa voditeljima!

 

 • PROSLAVA TIJELOVA
  • hvala svima na sudjelovanju i angažmanu!

 

 • PROSLAVA SV. VIDA
 • NEDJELJE 18. lipnja i 25. lipnja – Sv. Mise u 9.00 i 11.00 sati u kapeli Sv. Vida.
 • Misa u župnoj crkvi tih nedjelja u 7.30 sati!
 • Nakon Sv. Misa kod Sv. Vida ostanimo na ugodnom druženju i čašćenju
 • Prva Vidovska nedjelja hodočaste župljani župe Orehovica – Sv. Misu u 11.00 sati predvodi župnik preč. Josip Ban
 • Druga Vidovska nedjelja hodočaste župljani župe Mihovljan – Sv. Misu u 11.00 sati predvodi župnik, dekan preč. Stjepan Prugovečki

 

 

 • ŽENIDBENI NAVJEŠTAJ

Božidar Petanjek, sin Janka i Štefice r. Cigula, teh.ces.prom., Školska 14 i

Dijana Kolar, kći Josipa i Marije r. Merkaš, komerc., Sekirišće 13.

Vjenčanje će biti 24.06.2017. u Sv. Križu Začretju.

 

Hrvoje Draganić, sin Janka i Marije r. Kadić, zidar, Gornje Jesenje 136b i

Elena Piljek, kći Miljenka i Tajane r. Bajsić, polj.teh., Cig. Zagorska 155a.

Vjenčanje će biti 15.07.2017. u Sv. Križu Začretju.

 

Matija Taradej, sin Josipa i Marice r. Drlječa, prodavač, Jurjavec 12 i

Mihaela Šćuric, kći Mladena i Suzane r. Leško, prodavačica, Velika Ves 3a.

Vjenčanje će biti 22.07.2017. u Sv. Križu Začretju.

 

Katolički tisak: Glas koncila,Mali koncil – MAK, Kana, Živo vrelo i ostalo.

Poticaj vjernicima da čitaju katolički tisak!