Poruka tjedna

MISAO IZ EVANĐELJA DANA

Bog je poslao Sina na svijet da se svijet spasi po njemu.

IV. korizmeni tjedan

Nedjelja, 11. 3. 2018.

ČETVRTA KORIZMENA NEDJELJA

ČITANJA:
2Ljet 36,14-16.19-23; Ps 137,1-8; Ef 2,4-10; Iv 3,14-21

BOJA LITURGIJSKOG RUHA:
ljubičasta/ružičasta

IMENDANI:
Tvrtko, Blanka, Kandid

NAPOMENA:
▪ Dominica ‘Laetare’ ▪ Danas se slavi druga provjera (scrutinium) katekumenā koji će sakramentima kršćanske inicijacije pristupiti u Vazmenome bdjenju. ▪ U liturgiji današnje nedjelje može se koristiti ružičasta boja liturgijskoga ruha umjesto ljubičaste.

 

Iv 3,14-21

Bog je poslao Sina na svijet da se svijet spasi po njemu.

 

Čitanje svetog Evanđelja po Ivanu

U ono vrijeme: Reče Isus Nikodemu: »Kao što je Mojsije podigao zmiju u pustinji, tako ima biti podignut Sin Čovječji da svaki koji vjeruje u njemu ima život vječni. Uistinu, Bog je tako ljubio svijet te je dao svoga Sina Jedinorođenca da nijedan koji u njega vjeruje ne propadne, nego da ima život vječni. Ta Bog nije poslao Sina na svijet da sudi svijetu, nego da se svijet spasi po njemu. Tko vjeruje u njega, ne osuđuje se; a tko ne vjeruje, već je osuđen što nije vjerovao u ime jedinorođenoga Sina Božjega. A ovo je taj sud: Svjetlost je došla na svijet, ali ljudi su više ljubili tamu nego svjetlost jer djela im bijahu zla. Uistinu, tko god čini zlo, mrzi svjetlost i ne dolazi k svjetlosti da se ne razotkriju djela njegova; a tko čini istinu, dolazi k svjetlosti nek bude bjelodano da su djela njegova u Bogu učinjena.«

Riječ Gospodnja.