Poruka tjedna

MISAO IZ EVANĐELJA DANA

Svako će tijelo vidjeti spasenje Božje.

II. tjedan došašća

Nedjelja, 9. 12. 2018.

DRUGA NEDJELJA DOŠAŠĆA

ČITANJA:
Bar 5,1-9; Ps 126,1-6; Fil 1,4-6.8-11; Lk 3,1-6

BOJA LITURGIJSKOG RUHA:
ljubičasta

IMENDANI:
Didak, Ciprijan, Liborije, Liberan, Diego

Lk 3, 1-6

 

Svako će tijelo vidjeti spasenje Božje.

 

Čitanje svetog Evanđelja po Luki

Petnaeste godine vladanja cara Tiberija, dok je upravitelj Judeje bio Poncije Pilat, tetrarh Galileje Herod, a njegov brat Filip tetrarh Itureje i zemlje trahonitidske, i Lizanije tetrarh Abilene, za velikog svećenika Ane i Kajfe, dođe riječ Božja Ivanu, sinu Zaharijinu, u pustinji. On obiđe svu okolicu jordansku propovijedajući obraćeničko krštenje na otpuštenje grijeha kao što je pisano u Knjizi besjeda Izaije proroka:

»Glas viče u pustinji:

’Pripravite put Gospodinu,

poravnite mu staze!

Svaka dolina neka se ispuni,

svaka gora i brežuljak neka se slegne!

Što je krivudavo, neka se izravna,

a hrapavi putovi neka se izglade!

I svako će tijelo vidjeti spasenje Božje.’«

Riječ Gospodnja.