Poruka tjedna

MISAO IZ EVANĐELJA DANA

Ti si Pomazanik-Krist! Sin Čovječji treba da mnogo pretrpi.

XXIV. tjedan kroz godinu

Nedjelja, 16. 9. 2018.

DVADESET I ČETVRTA NEDJELJA KROZ GODINU

ČITANJA:
Iz 50,5-9a; Ps 116,1-9; Jak 2,14-18; Mk 8,27-35

BOJA LITURGIJSKOG RUHA:
zelena

IMENDANI:
Kornelije i Ciprijan, Eufemija, Edita, Ljudmila, Vital

 

Mk 8, 27-35

 

Ti si Pomazanik-Krist! … Sin Čovječji treba da mnogo pretrpi.

Čitanje svetog Evanđelja po Marku

U ono vrijeme: Krenu Isus i njegovi učenici u sela Cezareje Filipove. Putem on upita učenike: »Što govore ljudi, tko sam ja?« Oni mu rekoše: »Da si Ivan Krstitelj, drugi da si Ilija, treći opet da si neki od proroka.« On njih upita: »A vi, što vi kažete, tko sam ja?« Petar prihvati i reče: »Ti si Pomazanik – Krist!« I zaprijeti im da nikomu ne kazuju o njemu.

I poče ih poučavati kako Sin Čovječji treba da mnogo pretrpi, da ga starješine, glavari svećenički i pismoznanci odbace, da bude ubijen i nakon tri dana da ustane. Otvoreno im to govoraše. Petar ga uze u stranu i poče odvraćati. A on se okrenu, pogleda svoje učenike pa zaprijeti Petru: »Nosi se od mene, sotono, jer ti nije na pameti što je Božje, nego što je ljudsko!«

Tada dozva narod i učenike pa im reče: »Hoće li tko za mnom, neka se odrekne samoga sebe, neka uzme svoj križ i neka ide za mnom. Tko hoće život svoj spasiti, izgubit će ga; a tko izgubi život svoj poradi mene i evanđelja, spasit će ga.«

Riječ Gospodnja.