Poruka tjedna

MISAO IZ EVANĐELJA DANA

Bdijte da budete pripravni!

I. tjedan došašća

Nedjelja, 1. 12. 2019.

PRVA NEDJELJA DOŠAŠĆA

ČITANJA:
Iz 2,1-5; Ps 122,1-2.4-9; Rim 13,11-14a; Mt 24,37-44

BOJA LITURGIJSKOG RUHA:
ljubičasta

IMENDANI:
Nahum prorok, Florencija, Leoncije, Kazimir, Klementina

Evanđelje:

Mt 24, 37-44

 

Bdijte da budete pripravni!

 

Čitanje svetog Evanđelja po Mateju

U ono vrijeme: Reče Isus svojim učenicima:

Kao u dane Noine, tako će biti i dolazak Sina Čovječjega. Kao što su u dane one – prije potopa – jeli i pili, ženili se i udavali do dana kad Noa uđe u korablju i ništa nisu ni slutili dok ne dođe potop i sve odnije – tako će biti i dolazak Sina Čovječjega. Dvojica će tada biti u polju: jedan će se uzeti, drugi ostaviti. Dvije će mljeti u mlinu: jedna će se uzeti, druga ostaviti.

Bdijte dakle jer ne znate u koji dan Gospodin vaš dolazi. A ovo znajte: kad bi domaćin znao o kojoj straži kradljivac dolazi, bdio bi i ne bi dopustio potkopati kuće. Zato i vi budite pripravni jer u čas kad i ne mislite Sin Čovječji dolazi.

Riječ Gospodnja