Kapele

Iako je kroz povjest župi pripadalo više kapela, do danas su se zadržale samo tri:

 

Kapela Svetog Vida u Komoru je gotskog stila. Prvi se put spominje u popisu iz 1334. godine, a na istom mjestu je oko 1630. podignuta današnja kapela. Glavni je oltar posvećen svetom Vidu iz 1718. godine. Od 2000. do danas je potpuno obnovljena.

 

Kapela Majke Božje Marije u Klupcima je postojala je već 1502. godine, a prvi je opisana 1639. u kanonskoj vizitaciji.

 

Kapela Svete Ane u Završju Začretskom se prvi put spominje 1627. godine.

U 17. stoljeću, točnije rečeno godine 1639. vizitator nabraja osam kapela koje pripadaju ovoj župi:

1. Kapela Sv. Helene u Zaboku.
2. Kapela Sv. Margarete u Mirkovcu.
3. Kapela Sv. Vida na Komoru Začretskom.
4. Kapela Sv. Lovre u Donjoj Šemnici.
5. Kapela Sv. Ane u Završju Začretskom.
6. Kapela Sv. Jakoba u Trnovcu.
7. Kapela Sv. Volfganga u Kovačevcu.
8. Kapela BD Marije na Klupcima.

Sredinom 17. stoljeća tim je kapelama pridodana i kapela Sv. Barbare u Bedekovčini.

Kapela Sv. Helene u Zaboku, te svete Barbare u Bedekovčini postale su tijekom vremena župne crkve novoosnovanih župa koje su se odcijepile od župe Sveti Križ Začretje.

Kapela Sv. Lovre, Sv. Jakoba, Sv. Volfganga i Sv. Margarete su nestale koncem 18. stoljeća.

 

KAPELA SVETOG VIDA

 

KAPELA MAJKE BOŽJE MARIJE

 

KAPELA SVETE ANE