Provedba mjera zaštite kapele Sv. Vida u Komoru Začretskom

OSNOVNE INFORMACIJE O PROJEKTU:

Nositelj projekta: Župa Uzvišenja Svetog Križa

Naziv projekta: Provedba mjera zaštite kapele Sv. Vida u Komoru Začretskom

Fond: Fond solidarnosti Europske unije

Ukupna vrijednost projekta: 242.004,38 EUR

EU sufinanciranje: 242.004,38 EUR (100%) 100% sredstva Europske unije

Razdoblje provedbe projekta: 16.03.2023. – 30.06.2023.

              Projekt je sufinancirala Europska unija iz Fonda solidarnosti (FSEU)

Zašto realiziramo upravo ovaj projekt?

Predmet projekta je cjelovita obnova CRKVE SV. VIDA U KOMORU ZAČRETSKOM koja je oštećena u potresu u prosincu 2020. god.  Pod oznakom Z-2098 zavedena je kao nepokretno kulturno dobro – pojedinačno, pravnog statusa zaštićena kulturnog dobra, klasificirano kao “sakralna graditeljska baština”. Jednobrodna, pravilno orijentirana crkva podignuta je na mjestu starije drvene kapele koja se spominje već u 14. st., a oko 1630. g. ovdje već stoji novopodignuta zidana kapela. Mnogobrojne pregradnje rezultirale su današnjim tlocrtom u obliku sličnom latinskom križu. Glavno je pročelje jednostavno, zabatno zaključeno i rastvoreno ulaznim portalom segmentnog zaključka. Zvonik kvadratnog tlocrta smješten je na sjevernoj strani. U potresima najviše su stradale sakralne građevine koje karakteriziraju prostori velikih raspona i neujednačenosti horizontalne i vertikalne dispozicije prostora te krutosti konstrukcije i materijala, te imaju minimalnu razinu potresne otpornosti, čak ako su i obnovljene ili poboljšane u novije vrijeme i dalje nisu pouzdane kod potresa razornijih magnituda. Svrha projekta je izvođenje radova stabiliziranja kapele kao mjere zaštite i očuvanja, te cjelovita obnova koja podrazumijeva očuvanje svojstava kulturnog dobra, sanaciju štete od potresa, ojačanje konstrukcije i prilagodbu suvremenim uvjetima korištenja. Potrebno je izvršiti konstrukcijsku obnovu i sanirati štetu nastalu nakon potresa, kako bi se spriječilo daljnja oštećenja građevine.

Crkva je samostalna građevina čiji su zidovi zidani uglavnom opekom i kombinacijom kamena i opeke u vapnenom mortu. Stropovi su svodovi oslonjeni na nosive zidove i lukove, a otvori iznad prozora su izvedeni kao zidani lukovi. Krovište je drveno s pokrovom od glinenog crijepa. Donji dio tornja je zidan, a završni dio, kao i kupola tornja su izvedeni od drvene konstrukcije, te su obloženi limom. Nalazom, kojeg je izradio ovlašteni inženjer građevine,  identificirana su oštećenja koja su nastala uslijed serije potresa koji su se događali u prosincu 2020. godine. Potrebno je izvesti mjere zaštite kulturnog dobra s ciljem očuvanju svojstava kulturnog dobra, sanacije štete od potresa, ojačanja konstrukcije, prilagodbe suvremenim uvjetima korištenja, te sprječavanju nezgoda i daljnjih oštećenja kako bi se povećala statička otpornost građevine i povećala sigurnost vjernika tijekom obreda.

Cilj projekta: Provedba mjera zaštite kapele Sv. Vida u Komoru Začretskom

Aktivnosti projekta:

  1. Provedba mjera zaštite kulturne baštine – izvođenje radova obnove
  2. Upravljanje projektom i administracija

Rezultati projekta: Provedene mjere zaštite kapele Sv. Vida u Komoru Začretskom

Aktualne informacije i događanja mogu se pratiti na web stranici https://www.zupa-svkrizzacretje.hr/

Za više informacija o EU fondovima: https://mzo.gov.hr/istaknute-teme/eu-fondovi/fond-solidarnosti-europske-unije/4160

Sadržaj ovih informacija isključiva je odgovornost Župe Uzvišenja Svetog Križa