Kip Majke Božje

KIP MAJKE BOŽJE

15. studenog 2020. – ovi molitelji:

Verica Tovernić, Dubravka Lovrenčić, Barica Majsec, Anka Ciglenečki, Marija Majsec

Molitvena nakana za studeni je za sve naše pokojne, a posebno za one za koje nema tko moliti!