Kip Majke Božje

KIP MAJKE BOŽJE 18. studenog 2018. preuzimaju ovi molitelji: Katica Kvež; Dubravka Lovrenčić; Agata Mokrovčak; Anka Ciglenečki; Božica Roginić –za sve naše pokojne a posebno za one za koje nema tko moliti!