Kip Majke Božje

KIP MAJKE BOŽJE

14. srpnja 2019. preuzimaju ovi molitelji: Marija Krsnik; Đurđica Gorički; Marija Kuhar; Nadica Kos; Danijela Kučko – nakana za mjesec srpanj; za zdravlje svih bolesnih i nemoćnih