Kip Majke Božje

KIP MAJKE BOŽJE

15. rujna 2019. preuzimaju ovi molitelji: Verica Tovernić; Nadica Belanović; Ljubica Radovečki; Štefica Profeta; Zora Petreković

 

  • nakana za mjesec rujan za svu školsku djecu, mlade i studente