Kip Majke Božje

KIP MAJKE BOŽJE 17. ožujka 2019. preuzimaju ovi molitelji: Emilija Tonžetić; Verica Briški; Marija Peroš; Ana Kučko; Milka Sente

– nakana sv. Josipu za Hrvatski narod