Kip Majke Božje

KIP MAJKE BOŽJE

17. studenog 2019. preuzimaju ovi molitelji:

Jadranka Jug; Ana Šaić; Mira Škalec; Andreja Kovačić; Vesna Mirt

  • nakana za mjesec studeni za sve naše pokojne a posebno za one za koje nema tko moliti i za duše u čistilištu