Župna hodočašća 2022.

Zbog novonastale epidemiološke situacije, planirano župno hodočašće sv. Filomeni u Molve se odgađa.

Planirano župno hodočašće bl. Alojziju Stepincu u Krašić 08.02. 2022.  odgađa se zbog premalog broja prijavljenih, prijavilo se svega 5 osoba.