Poruka tjedna

  • 26. srpnja 2024. Proslava sv. Ane u kapeli sv. Ane sa sv. Misom u 20:00 sati, nakon sv. Mise procesija sa svijećama oko kapele.
  • 28. srpnja 2024. „ANINSKA NEDJELJA“ u kapeli sv. Ane sv. Mise su u 09:00 i 11:00 sati.
  • 05. kolovoza 2024. ŽUPNO HODOČAŠĆE MAJCI BOŽJOJ BISTRIČKOJ
  • 15. kolovoza 2024. Proslava Velike Gospe kod kapele na Klupcima. Sv. Mise su u 09:00 i 11:00 sati.
  • Odlukom Hrvatske biskupske konferencije od  6. lipnja 2024, donijeta je odluka za sve biskupije i nadbiskupije da će od 1. srpnja 2024.  ‘misni stipendij’ umjesto dosadašnjih sedam eura, stajati deset eura, kao i odluka da naknada za svete mise „gregorijane“ (riječ je o ciklusu od 30 misa koje svećenik služi kroz mjesec dana, svaki dan bez prekida ) od 1. srpnja iznosi 400 eura.

  • Poštovani župljani od idućega tjedna prelazimo na ljetni raspored sv. Misa kroz tjedan tj. kao što Vam je poznato jedan dan sv. Misa se slavi  u našoj župi, a idućega dana u župi Zabok ili ako se dogode neke promjene o njima ćete biti obaviješteni na vrijeme u župnom listiću. Hvala Vam na razumijevanju

UREDOVNO VRIJEME ŽUPNOG UREDA – svakog radnog dana pola sata prije sv. Mise i pola sata nakon sv. Mise. U subotu po dogovoru, a nedjeljom župni ured ne radi. Za sakramente pričest, ispovijed i bolesničko pomazanje kao i za prijavu sprovoda od 0-24.