Poruka tjedna

Susreti ministranta

SVI KOJI ŽELE MINISTRIRATI, NOVI MINISTRANTI I MINISTRANTICE SVOJIM DOLASKOM NA NEDJELJNU SV. MISU, MOGU MINISTRIRATI. POTREBNO JE JAVITI SE U SAKRISTIJI CRKVE. 

SURETI SU SVAKE SUBOTE NA ŽUPNOM DVORU U 12:00 SATI.

Župna kateheza

DVORANA ŽUPNOG DVORA, SUBOTA 02.10. 2021.

PRVOPRIČESNICI

  • 09:00 – 09:40 – 3A OŠ SV. KRIŽ ZAČRETJE                                      
  • 09:45 – 10:25 – 3B OŠ SV. KRIŽ ZAČRETJE I DJECA KOJA  POLAZE U DRUGE OSNOVNE ŠKOLE S PODRUČJA NAŠE ŽUPE

KRIZMANICI

  • 10:30 – 11:10 – 8A OŠ SV. KRIŽ ZAČRETJE I DJECA KOJA  POLAZE U DRUGE OSNOVNE ŠKOLE S PODRUČJA NAŠE ŽUPE                           
  • 11:15 – 12:00 8B i 8C OŠ SV. KRIŽ ZAČRETJE

MISAO IZ EVANĐELJA DANA

Što Bog združi, čovjek neka ne rastavlja!

XXVII. tjedan kroz godinu

Nedjelja, 3. 10. 2021.

DVADESET I SEDMA NEDJELJA KROZ GODINU

ČITANJA:
M. ČIT.: Post 2, 18-24; Ps 128, 1-6; Heb 2, 9-11; Mk 10, 2-16

BOJA LITURGIJSKOG RUHA:
zelena

IMENDANI:
Dionizije Areopagit, Kandida, Svjetlana

Evanđelje:

Mk 10, 2-16

Što Bog združi, čovjek neka ne rastavlja!

Čitanje svetog Evanđelja po MarkuU ono vrijeme: Pristupe farizeji k Isusu pa ga upitaše:»Je li mužu dopušteno otpustiti ženu?« On im odgovori: »Što vam zapovjedi Mojsije?« Oni rekoše: »Mojsije je dopustio napisati otpusno pismo i – otpustiti.« A Isus će im: »Zbog okorjelosti srca vašega napisa vam on tu zapovijed. Od početka stvorenja muško i žensko stvori ih. Stoga će čovjek ostaviti oca i majku da prione uza svoju ženu; i dvoje njih bit će jedno tijelo. Tako više nisu dvoje, nego jedno tijelo. Što dakle Bog združi, čovjek neka ne rastavlja!«U kući su ga učenici ponovno o tome ispitivali. I reče im: »Tko otpusti svoju ženu pa se oženi drugom, čini prema prvoj preljub. I ako žena napusti svoga muža pa se uda za drugoga, čini preljub.«Donosili mu dječicu da ih se dotakne, a učenici im branili. Opazivši to, Isus se ozlovolji i reče im: »Pustite dječicu neka dolaze k meni; ne priječite im jer takvih je kraljevstvo Božje! Zaista, kažem vam, tko ne primi kraljevstva Božjega kao dijete, ne, u nj neće ući.« Nato ih zagrli pa ih blagoslivljaše polažući na njih ruke.Riječ Gospodnja.