Termin ministranata

DRAGA DJECO!

ZAPOČINJEMO S KATEHEZAMA ZA MINISTRANTE. SVI KOJI ŽELE MINISTRIRATI, NOVI MINISTRANTI I MINISTRANTICE SVOJIM DOLASKOM NA SUSRET SUBOTOM U 11:00 SATI  ILI NA NEDJELJNU SV. MISU, JAVITI SE U SAKRISTIJI CRKVE, POSTAJU REDOVITI ČLANOVI MINISTRANATA.