Kateheza za prvopričesnike

ŽUPNA KATEHEZA, DVORANA ŽUPNOG DVORA SUBOTA 29.04. 2023.

09:00 – 09:40

3A OŠ SV. KRIŽ ZAČRETJE/ SEKIRIŠĆE /DONJA ŠEMNICA

 09:45 – 10:25

3B OŠ SV. KRIŽ ZAČRETJE/ MIRKOVEC / LEPAJCI