Kip Majke Božje

KIP MAJKE BOŽJE  29. siječnja 2023. preuzimaju ovi molitelji;
Marija Piljek, Marija Kuhar, Nadica Kos, Snježana Postonjski, ________________
Molitvena nakana za mjesec siječanj je za obraćenje grešnika, psovača i onih koji više ne vjeruju
Molitvena nakana za mjesec veljaču je za proglašenje svetim bl. Alojzija Stepinca