Kateheza za krizmanike

ŽUPNA KATEHEZA, DVORANA ŽUPNOG DVORA SUBOTA 21. 05. 2022.

10:30 – 11:10 

8A OŠ SV. KRIŽ ZAČRETJE I DJECA KOJA POLAZE U DRUGE OSNOVNE ŠKOLE S PODRUČJA NAŠE ŽUPE

11:15 – 12:00

8B i 8C OŠ SV. KRIŽ ZAČRETJE