Caritas – obavijesti

HVALA SVIMA VAMA DRAGI ŽUPLJANI/- KE, OBITELJI, DONATORI KOJI NA BILO KOJI NAČIN POMAŽETE RAD ŽUPNOG CARITASA.