Radovi na sakralnim objektima

Za naše sakralne objekte župnu crkvu, kapelu na Klupcima BDM i župni dvor dokumentacija za sanaciju od potresa je pri samom završetku. Cjelokupni trošak iznosi 362 500, 00 kuna što u cijelosti pokriva Ministarstvo kulture Republike Hrvatske.  Za kapele sv. Ane i sv. Vida potrebni su istražni radovi i izrada projektne dokumentacije što spada na nas, župnu zajednicu.

Potrebno nam je;   – 57 200, 00 kn. Vjerujem da ćemo potrebna sredstva uspješno prikupit. Hvala vam na svakom daru do sada za projektnu dokumentaciju.