Kip Majke Božje

KIP MAJKE BOŽJE 16. siječnja 2022. preuzimaju ovi molitelji:                                           

Štefica Profeta, Ljubica Gorički, Štefanija Sever, Josipa Majsec, Mirko Pem, Ankica Tretinjak

Molitvena nakana za mjesec siječanj, za obraćenje grešnika, psovača i onih koji više ne vjeruju