Termin ministranata

Draga djeco!

Svi koji žele ministrirati, novi ministranti i ministrantice svojim dolaskom na nedjeljnu Sv. misu mogu ministrirati. Potrebno je javiti se u sakristiji Crkve.

Susreti su svake subote na župnom dvoru u 12:00 sati.