Radovi na sakralnim objektima

Poštovani župljani!

Za naše sakralne objekte župnu crkvu, kapelu na Klupcima BDM i župni dvor dokumentacija za sanaciju od potresa je pri samom završetku. Cjelokupni trošak iznosi 362 500, 00 kuna što u cijelosti pokriva Ministarstvo kulture Republike Hrvatske.

Za kapele sv. Ane i sv. Vida potrebni su istražni radovi i izrada projektne dokumentacije što spada na nas, župnu zajednicu.

Za kapelu sv. Vida projektna dokumentacija je u cijelosti pokrivena iz drugih izvora i donacija.

Ostaje nam kapela sv. Ane za koju je potrebno, projektnu dokumentaciju 75 000, 00 kn i istražni radovi restauratora s elaboratom 7 000, 00 kn, tako i za sv. Vid istražni radovi i elaborat 7000, 00.

Što sve zajedno iznosi još  – 82 800, 00 kn. Vjerujem da ćemo potrebna sredstva uspješno prikupiti do kraja 2021 godine. Hvala vam na svakom daru do sada za projektnu dokumentaciju.