Kum/a/ovi na sakramentu Krštenja ili Krizme (Firme)

Kumovi u crkvenom – liturgijskom, kanonskopravnom i pastoralnom – smislu postoje samo kod sakramenta krsta i potvrde dok su na vjenčanju uvijek i samo svjedoci ( dovoljno je navršenih 18. i više godina života).  Biti kum ili kuma danas, kao što je bilo i jučer i u prvim stoljećima Crkve, jest obveza i nije tek lijep obred, ceremonija za slikanje, gozba i prilika za darivanje, to nije dužnost koja završava primljenim krstom ili potvrdom nego je obveza koja proistječe iz vjere; dakle kumstvo obvezuje više nego prijateljstvo, pravo ili moral. Kumstvo započinje krštenjem ili potvrdom, traje čitav život kumčeta ili kumova. Između njih nastaje veza, prije svega religiozna i moralna, nastaje duhovno srodstvo. Kumovi trebaju biti bliski i u službi kumčeta sa savjetima i još više primjerom da bi mu pomogli da sigurno i lako napreduje u nasljedovanju i svjedočenju Krista.

  1. Kum/a/ovi moraju biti katolik/katolkinja sa navršenih 16 godina života
  2. Kum/a/ovi treba biti kršten/a, pričešćen/a i krizman/a
  3. Ako je vjenčan/a mora biti crkveno vjenčan/a (nije dovoljno samo civilno vjenčanje)
  4. Kum/a/ovi ne smije biti rastavljen/a i ponovno civilno vjenčan/a ili živjeti u izvanbračnoj zajednici
  5. Kum/a/ovi ne smije živjeti u izvanbračnoj zajednici i odbijati se crkveno vjenčati (a mogao/la bi)
  6. Kum/a/ovi treba provoditi život u skladu sa katoličkom vjerom i crkvenim naukom, da je praktičan vjernik
  7. Otac i majka djeteta ne mogu biti kumovi
  8. Ne preporuča se da braća i sestre ne budu kumovi jedni drugima