Kip Majke Božje

KIP MAJKE BOŽ JE 24. listopada 2021. preuzimaju ovi molitelji;                                              

Verica Tovernić, Marija Peroš, Sandra Majsec, Davorka Kučko, Ljuba Petreković

Molitvena nakana za mjesec listopad za mir u cijelom svijetu.