Kateheza za prvopričesnike

Dragi roditelji i draga djeco, ŽUPNA KATEHEZA će se održati 01.05. 2021.

09:00 PRVOPRIČESNICI 3A razred Osnovne škole Sveti Križ Začretje