Kum/a/ovi na sakramentu Krštenja ili Krizme (Firme)

Kum/a/ovi na sakramentu Krštenja ili Krizmi (Firmi) treba ispunjavati sljedeće uvjete:


a) treba biti katolik s navršenih 16 godina života
b) treba biti kršten, pričešćen i krizman
c) mora biti crkveno vjenčan (nije dostatno samo civilno vjenčanje)
d) nije rastavljen i ponovno civilno vjenčan ili javno živi u izvanbračnoj zajednici
e) živi u skladu s katoličkom vjerom i crkvenim naukom