Radovi na sakralnim objektima

POŠTOVANI ŽUPLJANI/-KE, CIJENJENE OBITELJI!

Zajedno smo na početku nove građanske 2023.,godine ušli s nadom i zazivajući Božji blagoslov i zaštitu naše nebeske Majke Marije za svaki dan kojega ćemo proživjeti u novoj godini i na sve zahvate koji su planirani u župi ove godine na duhovnom i materijalnom planu. Sami ste svjesni da smo župa sa 11 objekata ( župna crkva, zgrada caritasa, pastoralni centar, kapele – sv. Vid, sv. Ana, BDM na Klupcima i sv. Josip Radnik u Sekirišću, te župni dvor i tri župne kuće kod tri kapele.) U toj velikoj potrebi materijalne sanacije i održavanje objekata da nam ne propadnu treba uložiti dodatne napore i financijska sredstva. Do sad sam Vam zahvalan na svakoj pomoći i novčanom daru što smo mnoge stvari pokrenuli i dovršili. Uz Božju pomoć na početku ove godine prošli smo na natječajima Ministarstva kulture i medija RH i Europskog fonda solidarnosti, još čekamo rezultate jednog natječaj naše KZŽ iz čega slijedi da su sljedeći objekti ušli u realizaciju obnove, ponajprije posljedica „Petrinjskog potresa“ iz 2020. 1. ŽUPNA CRKVA, Uzvišenja sv. Križa; 66 361,40 eura. 2. Kapela SV. VIDA, Komor Začretski; 238 525,54 eura, 3. Kapela BDM NA KLUPCIMA, Klupci Začretski; 242 004,38 eura. Rok za završetak radova na objektu 2. i 3. je 30.06. 2023., a za objekt 1. do kraja 10 mjeseca 2023. Budući da su to bespovratna sredstva, župa kao investitor dužna je sudjelovati sa 20% financijskih sredstava od ukupne vrijednosti radova objekta što zahtijevaju Fond Europske solidarnosti i Ministarstvo kulture RH. Župa Sv. Križ Začretje, svi mi moramo sudjelovati od ukupne vrijednosti radova 546 891,32 eura sa svojih 109 378, 26 eura. U ovome velikom zahvatu općina sv. Križ Začretje osigurala je župi sredstva u visini vrijednosti 15 000, 00 eura. Dragi župljani uz Božju pomoć i zagovor Blažene Djevice Marije i sv. Vida krećemo u realizaciju radova i sakupljanje financijskih sredstava. Svaki Vaš dar je od velike pomoći. Hvala Vam na svemu što ste do sada učinili i što ćete učiniti za našu župu..