Kateheza za krizmanike

ŽUPNA KATEHEZA, DVORANA ŽUPNOG DVORA SUBOTA 25.03. 2023.

10:30 – 11:10

8B OŠ SV. KRIŽ ZAČRETJE I DJECA KOJA POLAZE U DRUGE OSNOVNE ŠKOLE S PODRUČJA NAŠE ŽUPE / KRAPINA / ZABOK

 11:15 – 12:25

8A i 8C OŠ SV. KRIŽ ZAČRETJE