Statistika – 2022. godina

UMRLI113
Sa sakramentima47
Bez sakramenata66

KRŠTENI67
Dječaci30
Djevojčice37
Roditelji crkveno vjenčani50
Roditelji civilno vjenčani7
Roditelji nevjenčani10

VJENČANI 24 para

Kroz 2022. godinu pohođeno
starih, nemoćnih i bolesnih i
okrijepljeni sakramentima
(pričest, ispovijed, Bolesničko
pomazanje)
75

Kroz 2022. g. kod svih misnih slavlja podijeljeno pričesticca. 21 000

Prva pričest i prva ispovijed, 08. svibnja 2022.54 djece

Krizma, 28. svibnja 2022.43 djece