Kateheza za krizmanike

ŽUPNA KATEHEZA, DVORANA ŽUPNOG DVORA SUBOTA 26.11. 2022.

10:30 – 11:10 

8B OŠ SV. KRIŽ ZAČRETJE I DJECA KOJA POLAZE U DRUGE OSNOVNE ŠKOLE S PODRUČJA NAŠE ŽUPE / KRAPINA / ZABOK

11:15 – 12:00

8A i 8C OŠ SV. KRIŽ ZAČRETJE