Kip Majke Božje

KIP MAJKE BOŽJE  25. rujna 2022. preuzimaju ovi molitelji;
Ladislav Sinković,  Terezija Petreković, Ana Belina, Katica Majsec, Dragutin Sinković
Molitvena nakana za mjesec rujan je za svu školsku djecu, mlade i studente.
Molitvena nakana za mjesec listopad je za mir u cijelom svijetu.