Zaručnički tečaj

ZARUČNIČKI TEČAJ U NAŠOJ ŽUPI Sveti Križ Začretje

ŽUPA UZVIŠENJA SVETOGA KRIŽA

31.08. – 04.09. 2022. u 19.00 sati     

dvorana Pastoralnog centra

ŽUPA UZVIŠENJA SVETOGA KRIŽA

(Trg hrvatske kraljice Jelene 3, Sveti Križ Začretje)

PRIJAVE: osobno, e-mailom rktsvkr@kr.t-com.hr, ili telefonom : 049/227 909, 091/3411 110

Prijaviti se možete od 01.08. 2022.