Kateheza za prvopričesnike

Župna kateheza – DVORANA ŽUPNOG DVORA, SUBOTA 18.12. 2021.

  • 09:00 – 09:40 3A OŠ SV. KRIŽ ZAČRETJE
  • 09:45 – 10:25 3B OŠ SV. KRIŽ ZAČRETJE I DJECA KOJA  POLAZE U DRUGE OSNOVNE ŠKOLE S PODRUČJA NAŠE ŽUPE