Ženidbeni navještaj

MARKO SALEČIĆ, sin Leonarda i Leposave r. Leiner, Trg mladosti 3, Zaprešić i IVANA MARTINIĆ, kći Marijana i Vesne r. Majsec, Štrucljevo 84a, Sv. Križ Začretje. Žele se vjenčati 27.11. 2021. u župi Zaprešić

MARKO NOVAK, sin Ivana i Ivanke r. Koković, Brezova 11, Sv. Križ Začretje i KATARINA SENTE, kći Nikole i Jasne r. Sedak, Martinec Orehovečki 21, Orehovica. Žele se vjenčati 04.12. 2021. u župi Sv. Križ Začretje.