Kateheza za krizmanike

Župna katehezaDVORANA ŽUPNOG DVORA, SUBOTA 30.10. 2021.

  • 10:30 – 11:10 – 8A OŠ SV. KRIŽ ZAČRETJE I DJECA KOJA                      POLAZE U DRUGE OSNOVNE ŠKOLE S PODRUČJA NAŠE ŽUPE
  • 11:15 – 12:00 8B i 8C OŠ SV. KRIŽ ZAČRETJE