Termin ministranata

DRAGA DJECO!

SVI KOJI ŽELE MINISTRIRATI, NOVI MINISTRANTI I MINISTRANTICE SVOJIM DOLASKOM NA NEDJELJNU SV. MISU, MOGU MINISTRIRATI. POTREBNO JE JAVITI SE U SAKRISTIJI CRKVE.

   

12:00 SATI SURETI SVAKE SUBOTE NA ŽUPNOM DVORU