Kateheza za krizmanike

Dragi roditelji i draga djeco, ŽUPNA KATEHEZA će se održati 17.04. 2021.

10:00 KRIZMANICI 8B razred Osnovne škole Sv. Križ Začretje