Kateheza za prvopričesnike

ŽUPNA KATEHEZA 13.03. 2021. dvorana župnog dvora

09:00 PRVOPRIČESNICI – 3A razred Osnovne škole Sveti Križ Začretje