Kateheza za krizmanike

ŽUPNA KATEHEZA 13.03. 2021. dvorana župnog dvora

10:00 KRIZMANICI – 8 A razred Osnovne škole Sv. Križ Začretje i 8 razredi Zabok/Krapina