Kateheza za krizmanike

ŽUPNA KATEHEZA 23.01. 2021. dvorana župnog dvora

10:00 KRIZMANICI – 8C razred Osnovne škole Sv. Križ Začretje