Lijekovi

Prikupljanje preostalih i neiskorištenih lijekova koji još imaju uredan rok valjanost!

Pomoć bolesnima i nemoćnima, djelo je milosrđa!