Obiteljski dar

  • OBITELJSKI DAR Poticaj da se daruje za crkvene potrebe!

                       Svaki dar je od velike pomoć i Bogu je drag!